Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska wydała Zarządzenie nr 48/2020/2021 w sprawie Regulaminu kształcenia na odległość. Regulamin, przygotowany w minionym roku kalendarzowym, określa zasady organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – oczywiście nie tylko w okresie pandemii. Jest ważnym dokumentem dla wszystkich osób prowadzących i wspierających zajęcia zdalne.

Integralną częścią zarządzenia (i regulaminu) są następujące załączniki:

Przed sesją zimową bieżącego roku akademickiego została opracowana Rekomendacja Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i przekazanie zawartych w nim wskazań pracownikom Państwa macierzystej jednostki. Na przełomie stycznia i lutego br. OWKO zorganizuje również otwarte webinarium poświęcone tegorocznej zdalnej sesji zimowej. Uczestnicy będą mogli otrzymać wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, przypomnimy również wybrane technikalia dydaktyki zdalnej oraz przygotowane wcześniej i udostępnione materiały instruktażowe (vel szkoleniowe).