Po 26 marca problem prowadzenia zdalnie zajęć przez wykładowców spoza UAM zgłaszały różne jednostki organizacyjne, a następnie kierownicy studiów podyplomowych, którzy chcieliby zrealizować choćby częściowo program w bieżącym semestrze. Jeżeli niezatrudnieni na naszej uczelni wykładowcy wyrażą zgodę na zdalny tryb realizacji zakontraktowanych zajęć, to kolejnym krokiem będzie uzyskanie przez nich dostępu do części dydaktycznej Intranetu UAM. Informujemy zatem, że od 1 kwietnia wydziałowi koordynatorzy USOS otrzymali dostęp do specjalnego formularza (zakładka po lewej „Konta dla współpracowników UAM”), za pomocą którego mogą wystąpić o założenie konta w usłudze o365 dla wykładowców, którzy współpracują z UAM, ale nie posiadają konta w domenie amu.edu.pl. Czas oczekiwania to jeden dzień.

Użytkownik, korzystający z założonego w ten sposób konta, otrzymuje pracowniczą licencję usługi o365, uprawniającą do korzystania z większości aplikacji (w tym Outlook i Teams) oraz dostęp do Panelu Dydaktycznego. Informacja o grupach studenckich, obecna w Panelu Dydaktycznym, zależy jednak od tego, w jaki sposób zajęcia są reprezentowane w USOS.