Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora UAM z dnia 12 sierpnia 2020 r. w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zarządzenie dopuszcza również realizację zajęć dydaktycznych, w części lub całości, w siedzibie uczelni. Dotyczy to zwłaszcza zajęć wymagających dostępu do infrastruktury laboratoryjnej. O tym, które zajęcia dydaktyczne dla studentów odbywać się będą w siedzibie uczelni, decydują dziekani.

Więcej informacji na stronie głównej UAM.