Szanowni Państwo,

w związku z odrzuceniem przez MNiSW protestu w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie szkoleń, który złożyliśmy we wrześniu 2016 roku, ujęliśmy znaczną część Państwa dotychczasowych propozycji w tegorocznym wniosku UAM w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3-17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni. Miło nam donieść, że tym roku wniosek został zaakceptowany i uzyskaliśmy finansowanie na zgłoszone szkolenia oraz modernizację platformy e-learningowej.

Czytaj więcej: Uzyskaliśmy środki w tegorocznym konkursie POWER