Nasze wiadomości

Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość

Ośrodek powstał w 2015 roku jako ogólnouniwersytecka jednostka dydaktyczna. Do jej zadań należą: promowanie i koordynowanie działań UAM w zakresie kształcenia na odległość; przygotowywanie i prowadzenie kursów on-line; organizowanie i rozwijanie systemu obsługi kształcenia na odległość; wspieranie zarządzania zawartością ogólnouczelnianych platform e-learningowych; stworzenie, rozwijanie i utrzymanie archiwum materiałów dydaktycznych, przeznaczonych do kształcenia na odległość; koordynowanie działań e-learningowych w jednostkach organizacyjnych Uczelni; udział w przygotowaniu kadry dydaktycznej, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w kształceniu na odległość; wspieranie metodyczne i techniczne tworzenia materiałów do e-learningu. (Zob. też Regulamin OWKO).