Pracownicy ośrodka

Skład osobowy

 

Siedziba Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość znajduje się w Collegium Maius, ul. Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznań (sala 01, pokoje 02 i 05)

 

prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (dyrektor)

Collegium Maius, pok. 05 lub 307

tel. służbowy 618294504 lub 4542

tel. komórkowy 601775861

e-mail: hojdis@amu.edu.pl

 

mgr Rafał Bajaczyk (informatyk, menedżer Moodle)

Zespół ds. Zaplecza Dydaktycznego Wydziału Biologii

tel. służbowy 618295792

e-mail: rav@amu.edu.pl

mgr Adam Cankudis (informatyk)

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Collegium Maius, pok. 05

tel. służbowy 618294504

e-mail: adam.cankudis@amu.edu.pl

mgr inż. Szymon Garbarek (informatyk, menedżer Moodle)

BOW i BOS Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

tel. służbowy 618296550

e-mail: szymon.garbarek@amu.edu.pl

inż. Piotr Jarmuszkiewicz (informatyk)

Pracownia Dydaktyczno-Techniczna

Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (Collegium Maius, pok. 02)

tel. służbowy 618294617

e-mail: pjar@amu.edu.pl

mgr Iwona Snacka (obsługa administracyjna)

Collegium Maius, pok. 57

tel. służbowy 618294568

e-mail:  iwosna@amu.edu.pl

mgr Paweł Zalewski (informatyk, menedżer Moodle)

Oddział Informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej UAM

tel. służbowy 618293845

e-mail: zalewski@amu.edu.pl

 

Administrator Główny Moodle UAM w projekcie „Uniwersytet Jutra”

dr Przemysław Kaszubski

Wydział Anglistyki UAM

tel. służbowy 618291022

e-mail: przemka@amu.edu.pl