Koordynatorzy e-learningu

Lista uczelnianych koordynatorów e-learningu

Koordynatorzy e-learningu na wydziałach

1. Wydział Anglistyki

dr Przemysław Kaszubski – e-mail przemka@amu.edu.pl; tel. służbowy 618291022 (pełnomocnik dziekana ds. e-learningu)

dr Grzegorz Krynicki – e-mail krynicki@wa.amu.edu.pl, tel. służbowy 618293763 (koordynator ds. e-learningu)

2. Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

mgr Piotr Kędziora – e-mail piked@amu.edu.pl, tel. służbowy 618292206

3. Wydział Archeologii

dr Marcin Danielewski – e-mail md24947@amu.edu.pl, tel. służbowy brak

4. Wydział Biologii

prof. UAM dr Agnieszka Cieszyńska – e-mail agnow@amu.edu.pl, tel. służbowy 618295589

dr Szymon Chowański – e-mail szyymon@amu.edu.pl, tel. służbowy 618295914 (wsparcie w zakresie obsługi Teams)

5. Wydział Chemii

dr Małgorzata Bartoszewicz – e-mail goskab@amu.edu.pl, tel. służbowy 618291583

6. Wydział Etnolingwistyki

dr Swietłana Gaś – e-mail sgas@amu.edu.pl, tel. służbowy 618293597

7. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis – e-mail wobalis@amu.edu.pl, tel. służbowy 618294542

8. Wydział Filozoficzny

mgr Jędrzej Gola – e-mail jedrzej.gola@amu.edu.pl, tel. służbowy 618292289

9. Wydział Fizyki

prof. UAM dr hab. Piotr Kozłowski – e-mail kozl@amu.edu.pl, tel. służbowy 618295072

10. Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

mgr inż. Krystian Koliński – e-mail krykol@amu.edu.pl, tel. służbowy 618296163

mgr inż. Patryk Kaczmarek – e-mail patkac4@amu.edu.pl, tel. służbowy brak

11. Wydział Historii

prof UAM dr hab. Sebastian Paczos – e-mail paczos@amu.edu.pl, tel. służbowy 618291474

12. Wydział Matematyki i Informatyki

prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak – e-mail jacekmar@amu.edu.pl, tel. służbowy 618295381

13. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

dr Robert Kostecki – e-mail kostecki@amu.edu.pl, tel. służbowy 618296196

14. Wydział Nauk o Sztuce

dr Wojciech Brillowski – e-mail w_brill@amu.edu.pl, tel. służbowy 618293723

15. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

dr Jacek Wyszyński – e-mail jacekw@amu.edu.pl, tel. służbowy 618296552

16. Wydział Neofilologii

mgr Mariola Abkowicz – e-mail mariola.abkowicz@amu.edu.pltel. służbowy 618293928

17. Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr Michał Kosakowski – e-mail michal.kosakowski@amu.edu.pl, tel. służbowy 618292137

 18. Wydział Prawa i Administracji

dr Michał Krotoszyński – e-mail mkrot@amu.edu.pl, tel. służbowy 618294233

19. Wydział Socjologii

dr Maciej Kokociński – e-mail kokot@amu.edu.pl, tel. służbowy 618292139

20. Wydział Studiów Edukacyjnych

prof. UAM dr hab. Natalia Walter – e-mail luna@amu.edu.pl, tel. służbowy 618292810

21. Wydział Teologiczny

prof. UAM dr hab. Elżbieta Kotkowska – e-mail elzbieta.kotkowska@amu.edu.pl, tel. służbowy brak

 

Koordynatorzy e-learningu w filiach UAM

1. Collegium Polonicum w Słubicach

mgr inż. Piotr Napierała – e-mail pnapier@amu.edu.plnapierala@europa-uni.dewebmaster.cp@europa-uni.de; tel. służbowy 618296883

 2. Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

dr Michał Duch – e-mail micduc@amu.edu.plduchmich@gmail.com, tel. służbowy 614237039 (do semestru letniego 2020/21)

dr Emilia Twarowska-Antczak – e-mail emitwa@amu.edu.pl, tel. służbowy 618294832 (od semestru letniego 2020/21)

3. Nadnotecki Instytut UAM w Pile

mgr Iwona Kukowka – e-mail iwona.kukowka@amu.edu.pl, tel. służbowy 502948363

 4. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

inż. Konrad Szambelan – e-mail konsza@amu.edu.pl, tel. służbowy 618296444

dr Przemysław Gąsiorek – e-mail gasiorek@amu.edu.pl, tel. 697550122

 

Koordynatorzy e-learningu w innych jednostkach

1. Biblioteka Uniwersytecka

mgr Żaneta Szerksznis – e-mail szerzan@amu.edu.pl, tel. służbowy 618293849

2. Stacja Ekologiczna w Jeziorach

mgr Lech Kaczmarek – e-mail lesio@amu.edu.pl

3. Studium Językowe UAM

mgr Magdalena Czernichowska – e-mail magdacz@amu.edu.pl

4. Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny Uniwersyteckiego Studia Filmowego

mgr Adam Pietrzykowski – e-mail apiet@amu.edu.pl, tel. służbowy 618293946