Wsparcie dla kształcenia zdalnego

Pomoc on-line

1. Fora wsparcia użytkowników Moodle (i nie tylko):

2. Wsparcie MS Teams:

3. Kwestie techniczne np. Moodle (Helpdesk UAM): elearning@amu.edu.pl

4. Kwestie techniczne np. Panel dydaktyczny, Intranet (Helpdesk UAM): intranet@amu.edu.pl

5. Sprawy merytoryczne dotyczące e-learningu na UAM (wnioski, propozycje): owko@amu.edu.pl