1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 7 września 2021 r.

UWAGA: Uruchamiamy zmodernizowaną Platformę E-learningową Moodle

Szanowni Państwo!
Zgodnie z harmonogramem Zadania 1 w projekcie Uniwersytet Jutra 1, dotyczącym modernizacji uczelnianej platformy Moodle, oraz nawiązując do informacji podanych podczas lipcowej Konferencji UAM „Dobre praktyki kształcenia na odległość”, uruchamiamy od 1 października 2021 r. zmodernizowaną Platformę E-learningową Moodle UAM pod nowym adresem głównym http://lms.amu.edu.pl/. Platforma będzie korzystać z nowszych rozwiązań serwerowych i aktualniejszej wersji Moodle.
Ponadto zmianie ulegnie układ instancji, który odzwierciedli obecny podział organizacyjny UAM. Wydziały zostaną przyporządkowane do właściwych sobie instancji szkół dziedzinowych. Natomiast filie, centra i inne jednostki organizacyjne będą korzystać wspólnie z osobnej instancji Moodle.
Dzięki takiej restrukturyzacji łatwiejsza stanie się współpraca i integracja działań e-learningowych w ramach szkół dziedzinowych. Jednocześnie zmniejszy się liczba instancji Moodle, co uprości zarządzanie nimi tak w Centrum Informatycznym, jak i w OWKO.
Trwają jeszcze prace techniczne nad integracją Moodle z USOS, można jednak już dziś logować się na nowej platformie i korzystać z instrukcji, które pomogą Państwu w kopiowaniu materiałów dydaktycznych z istniejących instancji na nowe. Zachęcamy Państwa do odwiedzania ich i zapoznawania się z zasobami, których będzie sukcesywnie przybywać.
Oczywiście do końca bieżącego roku akademickiego stare instancje (pod adresem elearning.amu.edu.pl ) mogą być używane, m.in. do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń. Instancje dotychczasowe po 1 października br. pozostaną dostępne jako archiwa do przeglądania i pobierania danych, ale nowe kursy Moodle otwierane będą już na platformie zmodernizowanej.
W najbliższych dniach i tygodniach będziemy przekazywać kolejne informacje i materiały szkoleniowe na nowej instancji Moodle OWKO pod adresem https://lms.amu.edu.pl/owko.
Zapraszamy serdecznie.
prof. Bogdan Hojdis, dyr. OWKO UAM
dr Przemysław Kaszubski, główny administrator i zarządzający Moodle UAM w projekcie UJ1
Skip to content